MV SKE48 - Parting Shot

"SKE48 23rd Single Coupling Song - Parting Shot"


Detail:  -Resolution      : 1280 x 720 pixels
            -Size                    : 65 MB
            -Format              : Mp4
            -Release Date    : 4 July 2018
Member List:
Team S: Isshiki Rena, Inoue Ruka, Okada Miku, Kamimura Ayuka, Kitagawa Yoshino, Kitagawa Ryoha, Sakamoto Marin, Sugiyama Aika, Tsuzuki Rika, Nakamura Izumi, Nojima Kano, Nomura Miyo, Machi Otoha, Matsui Jurina, Matsumoto Chikako, Yamauchi Suzuran, Yamada Juna.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel